Våra tjänster

Här listar vi alla våra tjänster vi har inom Svensk Arboristtjänst

Trädvård & trädfällning

Trädvårdtjänster för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner och fastighetsägare.

Trädfällning

Vi fäller på ett yrkesmässigt och säkert sätt.

Stubbfräsning

Vi fräser dina stubbar effektivt och snabbt.

Trädbeskärning

Hjälp med att beskära träd? Vi hjälper dig med beskärning av alla typer av träd.

Buskbeskärning

Vi beskär buskar på rätt sätt som ger hållbarhet året om.

Häckklippning

Vi ger dig en snygg häck i din trädgård.

Flisning av ris

Flisning av ris med professionell flismaskin.

Plantering

Vi ser till buskar och träd planteras på rätt sätt.

Trädbesiktning

Inventeringar och riskbedömningar av träd och bedömer trädens skick och tar fram en återgärdsplan.

Rådgivning

Rådgivning för dina träd och din utemiljö.

Avverka skog

Vi avverkar skog på ett snabbt och effektivt sätt.

Köp träd av oss

Vi köper in träd från bra leverantörer i Europa. Vi ordnar med transport samt plantering.

Trädgård

Trädgård- anläggningstjänster utförs av Svensk Utemiljö AB som ingår i företagskoncernen.

Trädgårdsskötsel

Njut av en välskött trädgård utan att behöva göra jobbet själv.

Trädgårdsmakeover

Behöver din befintliga trädgård en makeover?

Trädgårdsdesign

Få den perfekta trädgården med oss.

Trädgårdsarkitekt paketlösningar

Paketlösningar med erfarna trädgårdsarkitekter.

Exklusiv grässkötsel

Grässkötselprogram kommer du äntligen att få en fin gräsmatta.

Renhållning

Renhållningstjänst så håller vi rent och fint.

Anläggning

Schaktning

Vill du ha hjälp med bortforsling av schaktmassor eller gräva för en pool?

Sten & betongarbeten

Det mesta inom stensättning och plattläggning.

Ytskikt

Totalentreprenad inom utemiljö.

Markanläggning

Anläggare, stensättare och grävmaskinister utför alla sorters uppdrag för din utemiljö.

Bevattningsanläggning

Installation av bevattningssystem på t.ex. kyrkogårdar, parker och golfbanor.

Dränering

Vi kan dränera alla typer av husgrunder.

Snöröjning

Efter flera års erfarenhet av snöröjning och halkbekämpning vet vi vad som fungerar.

Snö- och halkbekämpning

Plogar och sandar dina vägar, gångbanor, trottoarer, cykelvägar och parkeringsytor.

Sandupptagning

Sandsopning med bevattning.

Offentlig miljö

Vi skapar och underhåller utemiljöer som får människor att trivas i året runt.

Parkskötsel

Låt oss sköta om parken året runt!

Entreprenad

Entreprenad bygger vi parker från grunden enligt detaljplan och önskemål.

Besiktning av lekplatser

Besiktning av lekplats.

Renhållning

Renhållningstjänst så håller vi rent och fint.

Offertförfrågan

Är du intresserad av våra tjänster?
Fyll i intresseformuläret så återkommer vi till dig,
eller ring oss på telefon: 08 - 540 88 550

Till intresseformulär